Alle berichten in de categorie “archief

Om een indruk te krijgen van ons aanbod kun je hier door het archief bladeren van de workshops en nascholingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Feldenkrais bewegingsmethode voor Yoga en Bewegingsdocenten – Bijscholing 6+7 Juli 2019

MAKING  CONNECTIONS

‘The aim of the Feldenkraismethod is a person who moves with minimum effort in an organised and coordinated way. Not through muscular strength but through increased awareness of how movement works’

De Feldenkrais methode is geen techniek of stijl, maar richt zich op het kinestetisch waarnemen van jezelf in beweging. Van binnen naar buiten. Je onderzoekt   Hoe je beweegt middels uiteenlopende bewegingscombinaties. Jezelf als een geheel ervaren helpt je de onderliggende dynamieken en samenhang in je bewegingen, denken, voelen en ( inter)acties te verhelderen en te verdiepen. Je bewegingspatronen en-gewoontes onder de loep te nemen kan daarom zeer waardevol zijn.
En dit alles natuurlijk met een grote dosis nieuwsgierigheid naar hoe dit samenspel verloopt.

Making connections’
Ook Yoga gaat over verbinding, met jezelf, de ander, de wereld om je heen.
Gedeelde wortels – bewustzijn –  in andere vorm van expressie, die je in je yogalessen kan integreren.

De Bijscholing wordt georganiseerd door Docentenopleiding Yoga & Vedanta op 6+7 Juli 2019  te Doorn
Informatie: Yoga Docentenopleiding- Bijscholing 

 

reactie 0

15 en 16 september 2018: Verrassing in de ruimte

Een weekend over communicatie, gebaseerd op ki-principes uit de Japanse bewegingskunsten, de Feldenkrais bewegingsmethode en cranio-sacraaltherapie

Door: Anna Verberne en Natanja den Boeft
Voor: Mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs

Het bewegende, drie-dimensionale lichaam is in deze workshop ons instrument. Met het ervaren van innerlijke ruimte in het lichaam en drie-dimensionele beweging, geven we onszelf aanknopingspunten om gewoontes in onze communicatie onder de loep te nemen. Fysieke ruimte en vrijheid en een gevoel van stromende ki maken het mogelijk andere manieren van communiceren te proberen, naast het dominante lineaire patroon van actie-reactie dat lang niet altijd het gewenste effect geeft.

Als bewegingsvormen gebruiken we de Feldenkraismethode en ki-oefeningen uit Aikido. De Feldenkrais lessen geven je de mogelijkheid je bewegingspatronen te onderzoeken. Zien dat je keus hebt en deze keuzes toepassen op een creatieve manier creëert een rijk palet aan mogelijke interacties.

Het ki-werk bestaat uit partneroefeningen en geeft je de mogelijkheid de opgedane innerlijke ervaring te vertalen in ruimtelijke beweging en interactie. Uit de cranio-sacraaltherapie gebruiken we een zachte luisterende aanraking in het partnerwerk.

Deze workshop is zeer praktisch, met veel oefeningen en praktische vaardigheden. Al het materiaal is direct toe te passen in je dagelijks leven en in je werk.

Anna Verberne: docent in de Feldenkrais bewegingsmethode, bewegingsdocent en Iokai Shiatsu therapeut

Natanja den Boeft: cranio-sacraaltherapeut, bewegingsdocent, danseres en ki-trainer

Datum en tijd: Zaterdag 15 en zondag 16 september 2018, 11:00-17:00

Locatie: Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, Amsterdam

Prijs: € 150,- Bij opgave voor 22 augustus 2018 € 140,-

Aanmelden: Stuur een mail met je gegevens en achtergrond naar natanja@cranio-amsterdam.nl
Ook met vragen kun je mailen naar dit adres, of bellen: 06-38062307 (Natanja) of 06-10587812 (Anna)

WORKSHOP OVERZICHT

Programma 2017-2018:

Een bewegingsdag vanuit de Feldenkraismethode en ki-oefeningen uit Aikido.

Iedere cursus beslaat 2 zaterdagen.
4 en 25 november 2017                                          Introductie Laban Bewegingsanalyse
13 januari en 10 februari 2018                           Effort Tweedaagse
10 maart en 7 april 2018                                        Shape with me

 Docenten: Wieneke van Breukelen  en  Minne van Loon 


Verrassing in de ruimte, een bewegingsdag over actie en reactie in onze communicatie

Op zaterdag 3 februari 2018
Docenten:  Natanja den Boeft en Anna Verberne
Lees meer informatie over deze docenten


 

reactie 0

Tweedaagse introductie op Laban Bewegingsanalyse

4 en 25 november 2017

Een cursus voor beginners, om kennis te maken met deze unieke vorm van bewegingsanalyse.

Voor Labankenners geven deze dagen een nuttige verdieping. In beweging, bij de Labananalyse, werk je ten slotte altijd op je eigen niveau.

Er komt een selectie uit de basisgegevens van de Laban bewegingsanalyse aan de orde, waarmee je een eerste basis legt voor het uitvoeren, observeren, herkennen, benoemen en toepassen in je eigen beweging en die van anderen.

Docent: Minne van Loon

Praktische informatie

Lesdagen: 4 en 25 november

Lestijd: 10 uur – 16.30 uur

Locatie: Danshuis AVC-Terpsichoré, Ellermanstraat 16q, 1099 BW, Amsterdam

De kosten voor de tweedaagse zijn €240,- bij bekostiging door de werkgever.

Particuliere deelname: €202,-.        Met studentenkorting (HBO/WO): €140,-

Als je niet op beide dagen kan, neem even telefonisch contact op.

Er wordt praktisch gewerkt met beweging. Neem daarom hiervoor geschikte, gemakkelijk zittende kleding mee.

Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

De workshop kan worden geaccrediteerd door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), als na- en bijscholing voor de vaktherapeutische beroepen.

Inschrijving via het onderstaande inschrijfformulier op www.bewegingdansspel.nl of via info@bewegingdansspel.nl

Informatie: tel 06 267 964 04

Uw naam (*)

Uw e-mail (*)

Naam workshop/themadag

Extra Informatie

reactie 0

Effort-tweedaagse

Laban Bewegingsanalyse

 13 januari en 10 februari 2018

We dompelen ons twee hele dagen onder in de drives! Dé momenten waarin jouw intentie en bewegingskwaliteit helemaal samen komen….

Ben jij een ‘drive-person’, of juist niet?

Beleef jij de wereld vooral vanuit jouw passie of ben je juist meer bezig met externe dingen? Er bestaat binnen de Laban bewegingsanalyse onderscheid tussen vier verschillende drives. We gaan ze alle vier onderzoeken.

Voor diegenen die al enige ervaring hebben met het begrip Effortkwaliteit.

Docenten: Wieneke van Breukelen en Minne van Loon

Praktische informatie

Lesdagen: 13 januari en 10 februari 2018

Lestijd: 10 uur – 16.30 uur

Locatie: Danshuis AVC-Terpsichoré, Ellermanstraat 16q, 1099 BW, Amsterdam

De kosten voor de tweedaagse zijn €240,- bij bekostiging door de werkgever.

Particuliere deelname: €202,-.     Met studentenkorting (HBO/WO): €140,-

Als je niet op beide dagen kan, neem even telefonisch contact op.

Er wordt praktisch gewerkt met beweging. Neem daarom hiervoor geschikte, gemakkelijk zittende kleding mee.

Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

De workshop kan worden geaccrediteerd door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), als na- en bijscholing voor de vaktherapeutische beroepen.

Inschrijving via het onderstaande inschrijfformulier op www.bewegingdansspel.nl of via info@bewegingdansspel.nl

Informatie: tel 06 267 964 04

Uw naam (*)

Uw e-mail (*)

Naam workshop/themadag

Extra Informatie

reactie 0

Verrassing in de ruimte

Een bewegingsdag over actie en reactie in onze communicatie.

Zaterdag 3 Februari 2018, Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, Amsterdam

Door: Natanja den Boeft en Anna Verberne

Voor: Mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs.

De grondslag: 

De mens zit vol, anatomisch gezien. Toch is er sprake van een innerlijke ruimte, die fysiek ervaren en ook getraind kan worden. Die ruimte bestaat bij de gratie van het fascinerende samengaan van de anatomie/fysiologie en de geestesrijkdom die we als mens hebben. We kunnen ons ruim voelen, ruim maken en ruimte innemen, net zo goed als dat we ons in elkaar gedrukt kunnen voelen en in een hoekje wegkruipen. Vaak is de ervaring van ruimte gekoppeld aan een ervaring van gemakkelijke stromende kracht. De ruimte en kracht die we in onszelf ervaren brengen we onvermijdelijk naar de buitenruimte, de wereld in.

Hoe we dat doen is voor een groot deel gebaseerd op wat we als (klein) kind geleerd hebben en de gewoontes die daaruit zijn gegroeid (fysiek, emotioneel en cognitief).

Een ander deel zit dieper in onze samenleving en komt voort uit het dominante binaire denken. In dit denken is sprake van een lineaire actie-reactie ruimte. Als we druk ervaren op onze zijnsruimte gaan we óf tegendruk geven óf terugtrekken. Dit patroon passen we fysiek, emotioneel en cognitief toe. Het is vaak eenzijdig en zelden adequaat. In de workshop zul je ervaren dat er veel meer mogelijkheden zijn als je uit deze denkbox komt.

Je patronen herkennen, zien dat je keus hebt en deze keuzes toepassen op een creatieve manier geeft letterlijk lucht en creëert een rijk palet aan mogelijke interacties.

De dag:

Beweging – vanuit de Feldenkraismethode en ki-oefeningen uit Aikido – is de basis om onszelf waar te nemen, en om onze innerlijke ruimte te verkennen, te nuanceren en ermee te spelen.

We gaan in partneroefeningen letterlijk een stap opzij doen en vanuit verschillende hoeken naar dezelfde situatie kijken. Ook gaan we de reactiesnelheid vertragen terwijl een partner druk uitoefent.

De dag kent drie fases:

Waarnemen – in contact komen met jezelf. Adem, geleide meditatie en Feldenkraisoefeningen.

Experimenteren en uitbreiden – andere strategieën uitproberen. Ki-oefeningen en bewegings-exploratie.

Integreren – tijd en ruimte om te onderzoeken wat bij je past en hoe je dit kunt toepassen in je eigen praktijk, zowel in je eigen handelen als met cliënten/studenten. Er is ruimte voor het inbrengen van cases. Bewegings-exploratie, schrijven, uitwisselen.

Al het materiaal is praktisch toe te passen in je dagelijks leven en in je werk.

Achtergrond:

In het perspectief van de Oosterse bewegings- en vechtkunst is een staat van zijn te trainen via het fysieke, met name via het ontwikkelen van de ki: de energie die leeft in alle dingen. Ki is een begrip dat met name in de Japanse samenleving veel wordt gebruikt. Van ‘hoe gaat het?’ tot iets opmerken, van het weer tot zorgen voor en van elegantie tot depressie, er zijn eindeloos veel alledaagse zinnen en uitdrukkingen waarin het begrip ki vorm heeft. Dat heeft te maken met energie, maar ook met uitstraling, met resonantie, met organisatie, met aanwezig zijn in wat je doet. Moshe Feldenkrais was een enthousiaste judoka en heeft veel principes uit deze vechtkunst verwerkt in zijn methode.

Leerdoelen:

Aan het eind van deze dag:

•Heb je inzicht in je patronen aangaande het ervaren en behouden van innerlijke ruimte, en de relationele patronen die hieruit voortkomen.

•Heb je vaardigheden om deze ruimte te trainen en te gebruiken in de buitenruimte van je werk.

•Heb je vaardigheden die je kunt gebruiken met studenten/cliënten.

•Heb je inzicht in mechanismes van overdracht en tegenoverdracht in relatie tot een ervaring van ruimte in contact met een cliënt/student.

Anna Verberne:

docent in de Feldenkrais bewegingsmethode en Iokai Shiatsu therapeut voor kinderen en volwassenen.

Is geboeid en geïnspireerd door de eindeloze variaties die waargenomen kunnen worden in onze senso-motorische ontwikkeling – een samenspel dat ons als volwassene helpt om op een creatieve wijze om te gaan met de uitdagingen in ons dagelijkse leven.

Haar achtergrond in de acrobatiek (Como brothers), haar scholing in Martial Arts (Shinto, Ki-Aikido) en moderne dans zijn een belangrijke inspiratiebron, waar zij tijdens haar lessen en behandelingen rijkelijk uit put.

Natanja den Boeft:

cranio-sacraaltherapeut, bewegingsdocent, danseres, ki-trainer.

Is gefascineerd door de eindeloze mogelijkheden van het menselijk lichaam tot communiceren en uitdrukken van ideeën, gedachten en gevoelens. Zij gaat uit van het idee dat het leven vaak een spel is waarin de mens zijn eigen rol kiest; soms vergeten we dat we die rol desgewenst kunnen wijzigen.

Inspiratiebronnen: Aikidotraining, de filosofie van Zhuangzi, jarenlange beoefening van improvisatie als kunst- en communicatievorm, geweldloze communicatie.

Praktisch:

Zaterdag 3 februari 2018, 11-17 uur

Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, Amsterdam

€ 80,-. Bij aanmelding voor 3 januari 2018 € 70,-.

Opgave: stuur een mail met je gegevens en achtergrond naar info@bewegingdansspel.nl. Ook voor meer informatie kunnen je mailen naar dit adres, of bellen met 06-38062307 (Natanja)

 

 

reactie 0

Twee dagen over en met Shape

Laban bewegingsanalyse

10 maart en 7 april 2018

In de categorie Shape komen alle gegevens van de Labananalyse samen. Complex en heel mooi! Het gaat over bij jezelf zijn, met de ander zijn, erbuiten blijven, er helemaal ingaan….

We ervaren het, benoemen, experimenteren alleen en samen, ontdekken onze persoonlijke kwaliteiten en …..  worden een beetje rijker!!!!

Voor mensen die de basismodule (of een gelijkwaardige cursus) hebben gedaan. Ervaring met Shape is niet vereist.

Verdiep je kennis of laat je in Shape onderdompelen als je er nog niet mee bekend bent.

Docenten: Wieneke van Breukelen en Minne van Loon

Praktische informatie

Lesdagen: 10 maart en 7 april 2018

Lestijd: 10 uur – 16.30 uur

Locatie: Danshuis AVC-Terpsichoré, Ellermanstraat 16q, 1099 BW, Amsterdam

De kosten voor de tweedaagse zijn €240,- bij bekostiging door de werkgever.

Particuliere deelname: €202,- .         Met studentenkorting (HBO/WO): €140,-

Als je niet op beide dagen kan, neem even telefonisch contact op.

Er wordt praktisch gewerkt met beweging. Neem daarom hiervoor geschikte, gemakkelijk zittende kleding mee.

Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

De workshop kan worden geaccrediteerd door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), als na- en bijscholing voor de vaktherapeutische beroepen.

Inschrijving via het onderstaande inschrijfformulier op www.bewegingdansspel.nl of via info@bewegingdansspel.nl

Informatie: tel 06 267 964 04

Uw naam (*)

Uw e-mail (*)

Naam workshop/themadag

Extra Informatie

 

reactie 0

Gratis workshop Feldenkrais en Ki

13 mei, 10.30-12.30 uur, Praktijk Lijnbaansgracht, Lijnbaansgracht 68sous

Gratis kennismaking met de Feldenkraismethode en ki-bewegingsoefeningen.

Moshe Feldenkrais was een enthousiaste Judoka en judo heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Feldenkraismethode.

Ki is een begrip dat gebruikt wordt in judo en andere Oosterse vecht- en bewegingskunsten. Ki staat voor vitale energie. Die energie hangt samen met ontspannen en moeiteloos bewegen, met aanwezig zijn in wat je doet, veerkracht, met bewegen in harmonie met jezelf, met anderen en de wereld om je heen. Dit is voelbaar verweven in de Feldenkraislessen.

In deze workshop kunt u kennismaken met de Feldenkraismethode en met ki-bewegingsoefeningen.

Docenten: Natanja den Boeft (dans, Aikido, cranio-sacraaltherapie) en Anna Verberne (Feldenkraismethode, Iokai Shiatsu, dans).

Van harte welkom!

Laban Bewegingsanalyse module 1 – deel 2

 deel 2: zaterdag 11 mrt, 1 apr en 13 mei 2017

deel 2 staat open voor deelnemers van deel1 en voor ieder die kennis heeft gemaakt met de basisbegrippen van de  Laban bewegingsanalyse. In deel 2  willen we het begrip en de observatiemogelijkheden verdiepen.

Serieus, speels, dansend, denkend, voelend, vergelijkend, spiegelend, samen en individueel

Leren kijken naar beweging met Laban-ogen geeft letterlijk een nieuwe kijk op wat er nu feitelijk gebeurt, wat iemand werkelijk doet. Er gaat een wereld voor je open! Met deze feitelijke informatie kun je beter omgaan met en inspelen op gedrag van de ander. Maar ook inzicht in je eigen bewegingsgedrag geeft nieuwe mogelijkheden.

Deze module is voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat de ander beweegt. Zelfs tijdens een gesprek spelen beweging en lichaamshouding een belangrijke rol!

En natuurlijk is deze module uitermate boeiend voor: professionals die als therapeut, begeleider, trainer, coach of docent (willen) werken met beweging, dans, spel en/of drama en hun competenties willen verdiepen en uitbreiden. Ook voor studerenden aan Bachelor en HBO Master opleidingen psychomotorische therapie en creatieve therapie dans, beweging of drama, evenals WO Bewegingswetenschappen.

 Inhoud

Er wordt voornamelijk praktisch gewerkt met beweging. Door je ervaring in beweging en dans leer je de Laban-bewegingscategorieën en –begrippen kennen en onderscheiden. Je onderzoekt de betekenis van de begrippen, je oefent en improviseert er mee en krijgt zicht variatie en voorkeuren in bewegingsgedrag. Je leert beweging te observeren en te analyseren. Door reflectie op je observaties leer je je inzichten  toe te passen in bewegingsvormen gericht op uitbreiding van het bewegingsvocabulaire van jezelf, je cliënt, of leerling.

Docenten

Wieneke van Breukelen, docent Laban bewegingsanalyse, docent Dans en Methodiek aan de Fontys Dansacademie en leerplanontwikkelaar. Daarnaast geeft ze lichaamsgerichte trainingen in eigen beheer. Ze is ruim 20 jaar docent Laban Bewegingsanalyse geweest aan de VO Bewegingsexpressie-therapie en was onder meer werkzaam in de gehandicaptenzorg. Opleidingen: HBO Lichamelijke Oefening 1974, HBO Docent Dans 1980, Certified Movement Analyst 1987.

Minne van Loon, docent Laban Bewegingsanalyse en docent Dans (Moderne dans en Dansexpressie). Onder andere werkzaam (geweest) als dansdocent/choreograaf bij verschillende amateurscholen, Introdans Interactie en het Vathorst College. Tijdens haar opleiding tot bewegingsanalyst assisteerde ze bij modules bewegingsanalyse. Sinds het behalen van haar diploma is ze verder als freelance bewegingsanalyst aan de slag gegaan en geeft ze ook (delen van) de modules bewegingsanalyse. Opleidingen: HBO Docent Dans 2008, Certified Movement Analyst 2013.

Praktische informatie

Lesdagen:  11 maart, 1 april en 13 mei 2017

Locatie: Plaats: Danshuis AVC-Terpsichoré, Ellermanstraat 16q, 1099 BW, Amsterdam

Tijd: 10 uur – 16.30 uur

Als je niet alle drie de dagen kan: neem even telefonisch contact op.

In alle lessen wordt praktisch gewerkt met beweging. Neem daarom hiervoor geschikte, gemakkelijk zittende kleding mee.

Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

De modulen kunnen worden geaccrediteerd door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) als na- en bijscholing voor de vaktherapeutische beroepen. 

Inschrijving via het onderstaande inschrijfformulier op www.bewegingdansspel.nl, of via info@bewegingdansspel.nl.

Informatie : tel 0626796404.

De deelnemersprijs bedraagt:

3 lesdagen € 355,- bij bekostiging door de werkgever.

Particuliere deelname: € 303,-. Met studentkorting: € 255,

 

 

 

 

reactie 0

4 maart 2017: Home is where the dance is

Home is where the dance is – a playground for improvisation

4 maart 2017,  11-17 uur, Studio Seven, Eerste Nassaustraat 7, Amsterdam

In this one day workshop we will be at home, in ourselves and our dance. Home is our image for the richness in each of us that we access when we listen to what is there before we set off with new input. This homey richness will be at the base of all the work we do. We invite you to trust it, play with it, build with it, communicate with it. Because not only is being at home generally pleasant but it also opens doors to parts of our movement range that we access less readily!

The day:

tuning in – taking time to connect to body, mind and soul and bringing them together with ease through movement meditation.

diving deeper – expanding our patterns of movement and choice, from a place of comfort to more and more challenge.

finetuning – simple exercises of Aikido ki-development to create ease in the challenges of complicated movement.

connecting – dancing in a larger space and with other dancers.

playing – improvising with musicality, touch, changes in tone and what else emerges.

Both Bettina and Natanja have invested the past thirty years of their lives to the art of dance in all its aspects. We have studied, danced and delved into questions that bridge our art with life and the world we are part of. Our dance and art are not something that have meaning solely in the studio or theatre, but are a life process. This is what brings us together: being a human dancer and a dancing human in a world that we are connected to in myriad ways. In our classes we draw from and naturally intertwine elements of Skinner-releasing, Aikido, Authentic Movement and instant-composition.

Natanja den Boeft

‘The body is a beautiful animal and its movement and beyond movement, its dance, with its poetry, music and story, is for me an ever evolving artwork.’

Natanja has been teaching since 1987 in improvisation, contact-improvisation and ki-development in Holland and abroad (Germany, Russia, Japan, UK). Aikido has an important influence on her dancework for its use of energy, centered strength, space and direction. She is also a certified Upledger cranio-sacraltherapist. www.cranio-amsterdam.nl

Bettina Neuhaus

My practice and work as dance artist, researcher and teacher is propelled by my ongoing fascination of the dancing body with its inherent imagination and intelligence, its poetry and musicality and its infinite possibilities of transformation and expression through which we connect to the world.’

Since more than 25 years Instant Composition and intense collaboration with musicians, visual artists, poets and philosophers have been at the core of Bettina’s choreographic and performative work. She teaches Instant Composition, Experiential Anatomy and Skinner Releasing Technique across Europe and South America. www.bettinaneuhaus.com

Practicalities:

We welcome dancers with all levels of experience and physiacal capacities.

 Schedule: Saturday march 4 2017, 11-17 o’clock

Venue: Studio Seven, Eerste Nassaustraat 7, Amsterdam

Fee: € 60,-

If you sign-up and pay before february 12: € 50,-

All prices are inclusive of 21% VAT.

Info & sign up: natanja@cranio-amsterdam.nl