Alle berichten in de categorie “Nieuws

reactie 0

Feldenkrais bewegingsmethode voor Yoga en Bewegingsdocenten – Bijscholing 6+7 Juli 2019

MAKING  CONNECTIONS

‘The aim of the Feldenkraismethod is a person who moves with minimum effort in an organised and coordinated way. Not through muscular strength but through increased awareness of how movement works’

De Feldenkrais methode is geen techniek of stijl, maar richt zich op het kinestetisch waarnemen van jezelf in beweging. Van binnen naar buiten. Je onderzoekt   Hoe je beweegt middels uiteenlopende bewegingscombinaties. Jezelf als een geheel ervaren helpt je de onderliggende dynamieken en samenhang in je bewegingen, denken, voelen en ( inter)acties te verhelderen en te verdiepen. Je bewegingspatronen en-gewoontes onder de loep te nemen kan daarom zeer waardevol zijn.
En dit alles natuurlijk met een grote dosis nieuwsgierigheid naar hoe dit samenspel verloopt.

Making connections’
Ook Yoga gaat over verbinding, met jezelf, de ander, de wereld om je heen.
Gedeelde wortels – bewustzijn –  in andere vorm van expressie, die je in je yogalessen kan integreren.

De Bijscholing wordt georganiseerd door Docentenopleiding Yoga & Vedanta op 6+7 Juli 2019  te Doorn
Informatie: Yoga Docentenopleiding- Bijscholing 

 

reactie 0

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beweging, Dans en Spel neemt jouw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven.

Verwerken van persoonsgegevens

Beweging, Dans en Spel kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je deelneemt aan de nascholingen van Beweging, Dans en Spel en doordat je door middel van het contactformulier op de website jouw gegevens verstrekt. Afhankelijk van de activiteiten waaraan je deelneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door je op deze website te registreren voor de nieuwsbrief

Jouw gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt!

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk: informatie verstrekken over de nascholingen van Beweging, Dans en Spel.

Lees Meer

Programma winter/voorjaar 2016

themadag-laban-all

Drie nieuwe themadagen staan gepland voor deze winter/voorjaar 2016.

13 februari 2016 : Phrase yourself!
Voor mensen die bekend zijn met bewegen en met Laban bewegingsanalyse
Centraal thema: Frasering.

5 Maart 2016: In-Out
Voor mensen die bekend zijn met bewegen en met Laban bewegingsanalyse.
De centrale themas van deze dag:
Inner/Outer en Functie/Expressie zijn twee dynamische themas binnen de Laban bewegingsanalyse.

9 april 2016: Met Laban de ruimte in
Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Laban bewegingsanalyse. Wat kan ik met Laban bewegingsanalyse? Wat is het, waar komt het vandaan en wat zijn de toepassingsmogelijkheden?

Ga voor uitgebreide beschrijvingen en aanmelden naar het overzicht themadagen

Afsluiting met de eerste groep cursisten

bds-afsluiting-2014Gestart in januari 2013 en certificaat ontvangen in december 2014! De tweejarige opleiding Beweging Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening heeft haar eerste groep cursisten uitgezwaaid. Met veel lof, want deze pioniers hebben zich 2 jaar lang met volle overgave en veel enthousiasme verdiept in de geheimen van dans, beweging en spel.

Deze eerste groep cursisten kenmerkt zich door een grote variatie en breedheid in professionele achtergrond. Precies wat we met de opleiding hopen te bereiken: de prachtige combinatie van dans, beweging en spel toepassen binnen een grote diversiteit aan werkvelden. Zo zullen zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de heilzame ervaring met deze werkwijze.

Er wordt veel geschreven over de relaties tussen lichaam en geest en beweging en gezondheid en de “spelende mens”. Onze visie richt zich op de onlosmakelijke relatie, de eenheid van lichaam en geest met zijn wederzijdse beïnvloeding. Op de uniekheid van ieders persoonlijke lichaam-geest-ervaring, de uniekheid van iedere persoon, de uniekheid van ieders persoonlijke expressie. In alle drie de disciplines die wij aanbieden wordt dát centraal gesteld. Iedere cursist die de opleiding volgt geeft hieraan , na de opleiding, weer op haar/zijn eigen wijze vorm in de eigen werkpraktijk.

 

 

 

Wij zijn blij dat we met deze mooie groep mensen hebben kunnen werken. En wensen hen allen een heel mooi beweging-dans-spel leven en werk toe.

Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen

Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen

Onze aanvraag tot accreditatie van de Opleiding Beweging, Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening is positief beoordeeld door de commissie van Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen.  De opleiding is als nascholing geaccrediteerd voor maximaal 30 punten.
De nascholing staat op de lijst van het geaccrediteerde nascholingsaanbod op de website van de SRVB.
registervaktherapie.nl

Ook is onze opleiding geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) crkbo.nl