Alle berichten in de categorie “Nieuws

reactie 0

15 en 16 september 2018: Verrassing in de ruimte

Een weekend over communicatie, gebaseerd op ki-principes uit de Japanse bewegingskunsten, de Feldenkrais bewegingsmethode en cranio-sacraaltherapie

Door: Anna Verberne en Natanja den Boeft
Voor: Mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs

Het bewegende, drie-dimensionale lichaam is in deze workshop ons instrument. Met het ervaren van innerlijke ruimte in het lichaam en drie-dimensionele beweging, geven we onszelf aanknopingspunten om gewoontes in onze communicatie onder de loep te nemen. Fysieke ruimte en vrijheid en een gevoel van stromende ki maken het mogelijk andere manieren van communiceren te proberen, naast het dominante lineaire patroon van actie-reactie dat lang niet altijd het gewenste effect geeft.

Als bewegingsvormen gebruiken we de Feldenkraismethode en ki-oefeningen uit Aikido. De Feldenkrais lessen geven je de mogelijkheid je bewegingspatronen te onderzoeken. Zien dat je keus hebt en deze keuzes toepassen op een creatieve manier creëert een rijk palet aan mogelijke interacties.

Het ki-werk bestaat uit partneroefeningen en geeft je de mogelijkheid de opgedane innerlijke ervaring te vertalen in ruimtelijke beweging en interactie. Uit de cranio-sacraaltherapie gebruiken we een zachte luisterende aanraking in het partnerwerk.

Deze workshop is zeer praktisch, met veel oefeningen en praktische vaardigheden. Al het materiaal is direct toe te passen in je dagelijks leven en in je werk.

Anna Verberne: docent in de Feldenkrais bewegingsmethode, bewegingsdocent en Iokai Shiatsu therapeut

Natanja den Boeft: cranio-sacraaltherapeut, bewegingsdocent, danseres en ki-trainer

Datum en tijd: Zaterdag 15 en zondag 16 september 2018, 11:00-17:00

Locatie: Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, Amsterdam

Prijs: € 150,- Bij opgave voor 22 augustus 2018 € 140,-

Aanmelden: Stuur een mail met je gegevens en achtergrond naar natanja@cranio-amsterdam.nl
Ook met vragen kun je mailen naar dit adres, of bellen: 06-38062307 (Natanja) of 06-10587812 (Anna)

reactie 0

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beweging, Dans en Spel neemt jouw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven.

Verwerken van persoonsgegevens

Beweging, Dans en Spel kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je deelneemt aan de nascholingen van Beweging, Dans en Spel en doordat je door middel van het contactformulier op de website jouw gegevens verstrekt. Afhankelijk van de activiteiten waaraan je deelneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door je op deze website te registreren voor de nieuwsbrief

Jouw gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt!

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk: informatie verstrekken over de nascholingen van Beweging, Dans en Spel.

Lees Meer

Programma winter/voorjaar 2016

themadag-laban-all

Drie nieuwe themadagen staan gepland voor deze winter/voorjaar 2016.

13 februari 2016 : Phrase yourself!
Voor mensen die bekend zijn met bewegen en met Laban bewegingsanalyse
Centraal thema: Frasering.

5 Maart 2016: In-Out
Voor mensen die bekend zijn met bewegen en met Laban bewegingsanalyse.
De centrale themas van deze dag:
Inner/Outer en Functie/Expressie zijn twee dynamische themas binnen de Laban bewegingsanalyse.

9 april 2016: Met Laban de ruimte in
Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Laban bewegingsanalyse. Wat kan ik met Laban bewegingsanalyse? Wat is het, waar komt het vandaan en wat zijn de toepassingsmogelijkheden?

Ga voor uitgebreide beschrijvingen en aanmelden naar het overzicht themadagen

Afsluiting met de eerste groep cursisten

bds-afsluiting-2014Gestart in januari 2013 en certificaat ontvangen in december 2014! De tweejarige opleiding Beweging Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening heeft haar eerste groep cursisten uitgezwaaid. Met veel lof, want deze pioniers hebben zich 2 jaar lang met volle overgave en veel enthousiasme verdiept in de geheimen van dans, beweging en spel.

Deze eerste groep cursisten kenmerkt zich door een grote variatie en breedheid in professionele achtergrond. Precies wat we met de opleiding hopen te bereiken: de prachtige combinatie van dans, beweging en spel toepassen binnen een grote diversiteit aan werkvelden. Zo zullen zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de heilzame ervaring met deze werkwijze.

Er wordt veel geschreven over de relaties tussen lichaam en geest en beweging en gezondheid en de “spelende mens”. Onze visie richt zich op de onlosmakelijke relatie, de eenheid van lichaam en geest met zijn wederzijdse beïnvloeding. Op de uniekheid van ieders persoonlijke lichaam-geest-ervaring, de uniekheid van iedere persoon, de uniekheid van ieders persoonlijke expressie. In alle drie de disciplines die wij aanbieden wordt dát centraal gesteld. Iedere cursist die de opleiding volgt geeft hieraan , na de opleiding, weer op haar/zijn eigen wijze vorm in de eigen werkpraktijk.

 

 

 

Wij zijn blij dat we met deze mooie groep mensen hebben kunnen werken. En wensen hen allen een heel mooi beweging-dans-spel leven en werk toe.

Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen

Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen

Onze aanvraag tot accreditatie van de Opleiding Beweging, Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening is positief beoordeeld door de commissie van Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen.  De opleiding is als nascholing geaccrediteerd voor maximaal 30 punten.
De nascholing staat op de lijst van het geaccrediteerde nascholingsaanbod op de website van de SRVB.
registervaktherapie.nl

Ook is onze opleiding geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) crkbo.nl