Dans

De danservaring is individueel én wordt gedeeld

In dans staat het improviseren met bewegen centraal. Gericht op het ontdekken van de eigen bewegingsvocabulaire, het op creatieve manier uitbouwen hiervan, en het bewust worden van:

Hoe beweeg ik?
Wat ervaar ik?
Wat voel ik?

Dansen aan de hand van dansopdrachten waarin ook inleving en beleving een rol spelen. Door te variëren met de elementen tijd, kracht en ruimte krijgt de dans telkens een andere lading: nieuwe betekenis en vorm.Op die manier kan sturing gegeven worden aan het ontwikkelen van expressie, vormgeving, interactie en samenwerking. Binnen dit proces reflecteert de student op al deze ervaringen en onderzoekt zijn voorkeuren en sterke kanten ten aanzien van dans en leerstijlen.

Dansen kan een strikt individuele actie zijn. Maar dat komt niet vaak voor. Zowel in traditionele dansen, de dans die ontstaan is uit gemeenschapsgevoel, als ook in de hedendaagse dansvormen heeft dans een belangrijke sociale functie.

Het is altijd een met elkaar in beweging zijn, waarbij het bewegen en de muziek tot samenzijn leidt: samen-apart, samen-samen. Bij exact dezelfde dans of tijdens een heel persoonlijke dans kan er op verschillende manieren samen-zijn ontstaan. De danservaring is hoogst individueel, én wordt gedeeld. Tijdens de lessen gaan we na: Wát is het individuele en wat is het gemeenschappelijke deel in de dans. Waar komt de individuele-engroepsbeleving uit voort. En op welke manier kan jij hier als begeleider invloed op uitoefenen.

 

Uiteindelijk gaat het hierom:
Werken met dans bij groepen geeft vele ingangen tot persoonlijke groei en groepsontwikkeling, zowel voor de deelnemer, als voor de begeleider.

Beweging, dans en spel en de integratie van deze uitdrukkingsmogelijkheden wil een bijdrage leveren aan de persoonlijke , sociale en creatieve vorming van een mens met zijn/haar specifieke mogelijkheden.

 

Laban Bewegings Analyse

Het kijken naar hoe iemand beweegt doen we al ons hele leven: we observeren en imiteren al vanaf onze geboorte. Zonder dit zouden wijzelf niet kunnen lopen en handelen zoals we nu doen.

We linken veel van wat we zien aan onze eerdere ervaringen, wat onze observaties overwegend subjectief maakt. In de situatie waarin samen-bewegen het middel is voor ontwikkeling en communicatie, is het van wezenlijk belang dat de docent de beweging van de deelnemer goed kan inschatten.

De Laban bewegingsanalyse stuurt het observeren op een manier dat het meer objectief wordt. Hiermee kan beweging heel feitelijk geanalyseerd en benoemd worden. Tijdens de lessen Laban Bewegingsanalyse oefenen we met alle bewegingsbegrippen die binnen de categorieën Lichaam, Ruimte en Effort (Kwaliteit) vallen. Hiermee leer je jouw eigen bewegingspatroon en bewegingskenmerken herkennen en benoemen. Je wordt je bewust van je voorkeuren en eventuele eenzijdigheid en leert variaties aan te brengen in je eigen bewegingvocabulaire.

Ook het pure observeren en benoemen van beweging wordt geoefend. Door als observant persoonlijk interpretaties achterwege te laten, kunnen de persoonlijke kwaliteiten van de beweger juist beter zichtbaar worden. De beweger kan daardoor gestimuleerd worden om met zijn persoonlijk bewegingsmateriaal op specifieke onderdelen te gaan improviseren en zo zijn bewegingsarsenaal uit te breiden. In de toepassing tijdens de oefenpraktijk leer je, om met behulp van Laban, jouw clienten te observeren en hun beweging te ondersteunen.