reactie 0

Verrassing in de ruimte

Een bewegingsdag over actie en reactie in onze communicatie.

Zaterdag 3 Februari 2018, Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, Amsterdam

Door: Natanja den Boeft en Anna Verberne

Voor: Mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs.

De grondslag: 

De mens zit vol, anatomisch gezien. Toch is er sprake van een innerlijke ruimte, die fysiek ervaren en ook getraind kan worden. Die ruimte bestaat bij de gratie van het fascinerende samengaan van de anatomie/fysiologie en de geestesrijkdom die we als mens hebben. We kunnen ons ruim voelen, ruim maken en ruimte innemen, net zo goed als dat we ons in elkaar gedrukt kunnen voelen en in een hoekje wegkruipen. Vaak is de ervaring van ruimte gekoppeld aan een ervaring van gemakkelijke stromende kracht. De ruimte en kracht die we in onszelf ervaren brengen we onvermijdelijk naar de buitenruimte, de wereld in.

Hoe we dat doen is voor een groot deel gebaseerd op wat we als (klein) kind geleerd hebben en de gewoontes die daaruit zijn gegroeid (fysiek, emotioneel en cognitief).

Een ander deel zit dieper in onze samenleving en komt voort uit het dominante binaire denken. In dit denken is sprake van een lineaire actie-reactie ruimte. Als we druk ervaren op onze zijnsruimte gaan we óf tegendruk geven óf terugtrekken. Dit patroon passen we fysiek, emotioneel en cognitief toe. Het is vaak eenzijdig en zelden adequaat. In de workshop zul je ervaren dat er veel meer mogelijkheden zijn als je uit deze denkbox komt.

Je patronen herkennen, zien dat je keus hebt en deze keuzes toepassen op een creatieve manier geeft letterlijk lucht en creëert een rijk palet aan mogelijke interacties.

De dag:

Beweging – vanuit de Feldenkraismethode en ki-oefeningen uit Aikido – is de basis om onszelf waar te nemen, en om onze innerlijke ruimte te verkennen, te nuanceren en ermee te spelen.

We gaan in partneroefeningen letterlijk een stap opzij doen en vanuit verschillende hoeken naar dezelfde situatie kijken. Ook gaan we de reactiesnelheid vertragen terwijl een partner druk uitoefent.

De dag kent drie fases:

Waarnemen – in contact komen met jezelf. Adem, geleide meditatie en Feldenkraisoefeningen.

Experimenteren en uitbreiden – andere strategieën uitproberen. Ki-oefeningen en bewegings-exploratie.

Integreren – tijd en ruimte om te onderzoeken wat bij je past en hoe je dit kunt toepassen in je eigen praktijk, zowel in je eigen handelen als met cliënten/studenten. Er is ruimte voor het inbrengen van cases. Bewegings-exploratie, schrijven, uitwisselen.

Al het materiaal is praktisch toe te passen in je dagelijks leven en in je werk.

Achtergrond:

In het perspectief van de Oosterse bewegings- en vechtkunst is een staat van zijn te trainen via het fysieke, met name via het ontwikkelen van de ki: de energie die leeft in alle dingen. Ki is een begrip dat met name in de Japanse samenleving veel wordt gebruikt. Van ‘hoe gaat het?’ tot iets opmerken, van het weer tot zorgen voor en van elegantie tot depressie, er zijn eindeloos veel alledaagse zinnen en uitdrukkingen waarin het begrip ki vorm heeft. Dat heeft te maken met energie, maar ook met uitstraling, met resonantie, met organisatie, met aanwezig zijn in wat je doet. Moshe Feldenkrais was een enthousiaste judoka en heeft veel principes uit deze vechtkunst verwerkt in zijn methode.

Leerdoelen:

Aan het eind van deze dag:

•Heb je inzicht in je patronen aangaande het ervaren en behouden van innerlijke ruimte, en de relationele patronen die hieruit voortkomen.

•Heb je vaardigheden om deze ruimte te trainen en te gebruiken in de buitenruimte van je werk.

•Heb je vaardigheden die je kunt gebruiken met studenten/cliënten.

•Heb je inzicht in mechanismes van overdracht en tegenoverdracht in relatie tot een ervaring van ruimte in contact met een cliënt/student.

Anna Verberne:

docent in de Feldenkrais bewegingsmethode en Iokai Shiatsu therapeut voor kinderen en volwassenen.

Is geboeid en geïnspireerd door de eindeloze variaties die waargenomen kunnen worden in onze senso-motorische ontwikkeling – een samenspel dat ons als volwassene helpt om op een creatieve wijze om te gaan met de uitdagingen in ons dagelijkse leven.

Haar achtergrond in de acrobatiek (Como brothers), haar scholing in Martial Arts (Shinto, Ki-Aikido) en moderne dans zijn een belangrijke inspiratiebron, waar zij tijdens haar lessen en behandelingen rijkelijk uit put.

Natanja den Boeft:

cranio-sacraaltherapeut, bewegingsdocent, danseres, ki-trainer.

Is gefascineerd door de eindeloze mogelijkheden van het menselijk lichaam tot communiceren en uitdrukken van ideeën, gedachten en gevoelens. Zij gaat uit van het idee dat het leven vaak een spel is waarin de mens zijn eigen rol kiest; soms vergeten we dat we die rol desgewenst kunnen wijzigen.

Inspiratiebronnen: Aikidotraining, de filosofie van Zhuangzi, jarenlange beoefening van improvisatie als kunst- en communicatievorm, geweldloze communicatie.

Praktisch:

Zaterdag 3 februari 2018, 11-17 uur

Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, Amsterdam

€ 80,-. Bij aanmelding voor 3 januari 2018 € 70,-.

Opgave: stuur een mail met je gegevens en achtergrond naar info@bewegingdansspel.nl. Ook voor meer informatie kunnen je mailen naar dit adres, of bellen met 06-38062307 (Natanja)

 

 

Schrijf een reactie