Spel

“Mijn spelen is leren en mijn leren is spelen.”

(Hieronymus van Alphen)

Spel is geen techniek. Eerder is het een in het moment zijn, los van de bewuste realiteit of het gewicht van het verleden en zelfkritiek. In spel zoek je naar je eigen verbeeldingskracht. Je komt blokkades tegen die je in de weg staan en probeert deze op te heffen. In spel probeer je met hart en ziel te spelen.

In spel onderzoek je zowel de psychische als de fysieke kant. In het spelen is er een niet aflatende wisselwerking tussen beide kanten. De invalshoek van het fysieke kan daarbij leidend zijn, maar ook andere inspiratiebronnen ( muziek, tekst etc.).

In spel kun je een aantal gebieden onderzoeken: de verbeelding, het instrument, het samenspel, de vormgeving en het dramatisch inzicht.

Belangrijk is dat je spelplezier ontwikkelt en dit met de ander ( je tegenspeler) deelt.

“Schakel het nee-zeggende intellect uit en verwelkom het onbewuste als een vriend; het zal je naar plaatsen leiden waarvan je nooit had kunnen dromen en resultaten opleveren die orgineler zijn dan alles wat je maar had kunnen bereiken met het streven naar orginaliteit.”(Keith Johnstone)

In de lessen ontwikkel je als cursist een eigen spelrepertoire, opgebouwd uit verschillende spelvormen, groepsspel, rollenspel en coachingstechnieken.

Je speelt zelf en geeft fysiek vorm aan verschillende intenties, gevoelens, motieven en posities en hun interactiepatronen. Je werkt hierbij vanuit de drama- elementen, en relateert dat aan persoonlijke beleving, betekenisverlening en groepsprocessen – een proces dat kan spelen op dramatisch, creatief, persoonlijk en/of interactief niveau. Naast spelen observeer, duid en begeleid je deze processen.

De speltechnieken worden ingezet om groepsverbanden te ontwikkelen, met respect voor de verschillende persoonlijke werelden waarin we leven. Doel is het stimuleren van de sociaalrelationele ontwikkeling, dat wil zeggen de communicatie van de mens met zichzelf, de ander en de context.

In spelimprovisaties komen thema’s geïntegreerd aan de orde. Verbeeldingskracht, expressiviteit, inlevingsvermogen, transformatievermogen, flexibiliteit zijn woorden die thuishoren in deze lessen.

Beweging, dans en spel en de integratie van deze uitdrukkingsmogelijkheden willen een bijdrage leveren aan de persoonlijke, sociale en creatieve vorming van een mens met zijn/haar specifieke mogelijkheden.