De docenten

De gezamenlijke rode draad in de lessen is leren om je makkelijker en nauwkeuriger uit te drukken, naar je eigen lichaam en gevoel te luisteren en anderen waar te nemen en in te voelen.

Alle docenten hebben veel ervaring in het werken met diverse groepen, in diverse leeftijden, in diverse situaties. Onze kracht ligt in de overdracht van onze eigen discipline en op integratie. Vanuit onze verschillende achtergronden weten wij hoe belangrijk en uiteenlopend communicatie kan zijn en brengen wij deze verscheidenheid in in het programma.


Wieneke van Breukelen

docent dansexpressie en Laban bewegingsanalyse, docent dans, dansdidactiek/-methodiek en leerplanontwikkelaar. Wieneke  verzorgt  Dans en de Laban bewegingsanalyse
download:CV Wieneke van Breukelen

Het samenwerken met anderen in en vanuit beweging en dans is voor haar een belangrijke drijfveer. Een manier van leven, een manier om elkaar te ontmoeten in de letterlijke en figuurlijke betekenis van het woord: ont-moeten. Dansen betekent van een-worden komen tot  een-zijn:  met jezelf, de omgeving. Een ervaring die zich in verschillende dimensies kan afspelen.

Vanuit de lichamelijke opvoeding, wat haar eerste opleiding en werkveld was, heeft wieneke gezocht naar pedagogische invalshoeken om haar leerlingen plezier in bewegen te laten ontdekken en ervaren. Onder andere door het functionele bewegen en de prestatiegerichtheid binnen de lichamelijke opvoeding om te buigen tot samen verantwoordelijk zijn voor het spel dat gespeeld wordt en de bewegingssituatie die opgebouwd wordt.

Tegelijkertijd vond zij haar passie in dansexpressie. Zij volgde de opleiding dansexpressie aan de Theaterschool in Amsterdam. Haar inzichten en ervaring werd gevoed door een grote verscheidenheid aan cursussen in lichaamswerk en de opleiding Laban Bewegings Analyse. Vanaf 1980 heeft zij deze passie kunnen doorgeven en uitbouwen aan de Fontys Dansacademie in Tilburg.

Om dans een grotere plaats in de samenleving te geven en beschikbaar te maken voor iedereen heeft zij zich ingezet voor dans in het voortgezet onderwijs door middel van afstemming met de andere kunstvakken en het ontwikkelen van leerlijnen en methoden. Binnen de voortgezette opleiding Bewegingsexpressie Therapie van de Fontys Dansacademie heeft Wieneke het programma Laban Bewegings Analyse verzorgd. Dit programma wordt nu in modulen in eigen beheer in Amsterdam aangeboden.

 

Eef Heemsbergen
speldocent en trainer TGI ( thema gecentreerde interactie). Eef Heemsbergen verzorgt de lessen spel en groepsdynamica
download:CV Eef Heemsbergen

Hij volgde de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. Hij was lange tijd werkzaam in zowel het onderwijs als in de kunstzinnige vorming. Hij verzorgde lessen in theater, schreef en regisseerde kindermusicals, schreef en regisseerde  een tiendelige soap voor de lokale omroep en was werkzaam als regisseur in het amateurtheater.

Hij volgde part-time lessen aan de mimestudio in Antwerpen, een post-hbo opleiding communicatietrainer , psychodrama  en is gediplomeerd trainer TGI (groepsdynamica) . Hij werkte een tiental jaren als bedrijfsacteur/trainer in trainingen voor de politie, het bankwezen en de gezondheidszorg. Hij gaf de lessen spel (drama) aan de Fontys Dansacademie, post-hbo Bewegingexpressie In Begeleiding en Hulpverlening.

Spel (drama) komt van handeling, en handelen is  bewegen. Dat kun je doen door ook het verbale eraan te koppelen, spannender is  het om het verbale tot  het meest noodzakelijke terug te brengen en te  zoeken naar manieren om datgene wat je raakt, wat je wilt uitdrukken toch tastbaar/zichtbaar/voelbaar te maken.

In spel komen spelers hun eigen grenzen tegen. Iedere speler heeft zijn/haar eigen spelidioom. Het gaat er om dit idioom communicatief te maken, te vergroten en uit te wisselen met je tegenspeler. In het danstheater zie je veel vormen die zowel steunen op elementen uit de dans alsuit het theater. Dit grensgebied is voor spelers en dansers interessant om verder te onderzoeken in zijn essentie.

Naast het ontwikkelen van basisvaardigheden in het spelen wordt gebruik gemaakt van technieken uit de theatersport (Keith Johnstone). Daarin krijgt de speler inzicht in zijn/haar eigen blokkades in het spel en wegen waarlangs je die blokkades kan opheffen.

 

Natanja den Boeft
verzorgt  bewegingslessen
download: CV Natanja den Boeft

‘Het lichaam en zijn beweging in alle facetten inspireert en fascineert mij al sinds ik als kind van 10 de ene dag pliés deed in de studio om de volgende dag ruig te handballen.’

natanjaVan alle bewegingsvormen die zij als kind en jongere beoefende bleef dans haar aandacht trekken en vasthouden en zij vond in de hedendaagse (nieuwe) dans haar taal.

Zij reisde en vergaarde kennis van mensen die zij tot op de dag van vandaag als haar leermeesters beschouwd. Ze studeerde techniek, compositie, improvisatie en contact-improvisatie met o.a. Julyen Hamilton, Simone Forti, Lisa Nelson, Steve Paxton, Pauline de Groot, Irene Hultman, Trude Cone, Kati Duck, Kirstie Simson en Ruth Currier. Ze kreeg ‘actiontheatre’ lessen van Ruth Zapora, en zangles van Ida Kelarova en Zulema Andes. Tevens trainde zij jarenlang Aikido bij mr. S. Imaizumi en D. Misumi.

Anatomie en fysiologie leerde zij in eerste instantie vanuit het perspectief van Body-Mind Centering en Alignment volgens John Roland en Susan Klein. Als docent dans aan de theaterschool in Amsterdam kreeg zij later les van fysiotherapeuten en diëtisten om dansers beter te kunnen begeleiden op het gebied van gezonde beweging en levensstijl. Een paar jaar geleden vulde zij die kennis nog aan met de studie medische basiskennis. Haar kennis en kunde in het één-op-één werken met mensen, een langgekoesterde wens, breidde zij uit middels de studie tot cranio-sacraaltherapeut.

Natanja geeft sinds 1987 regelmatig les in beweging en dans – (contact) improvisatie, techniek, compositie, performance en Aikido. Zij werkt met professionele dansers en acteurs, amateurs en met therapeuten. Ze was een aantal jaar verbonden als stafdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, afdeling School voor nieuwe dansontwikkeling.  Sinds zo’n vijftien jaar werkt zij weer freelance, wat de mogelijkheid geeft te reizen en les te geven aan hele diverse groepen binnen hele verschillende culturen. Het bracht haar naar Japan, Rusland, UK, Duitsland, Frankrijk, Israël en Finland. Aikido heeft altijd een speciale plaats ingenomen binnen haar werk. Eerst als training voor het eigen lijf en steeds meer als grondhouding voor al haar werk. Ze werkt voortgaand aan een curriculum van ki-ontwikkeling voor performers.

Naast het werken met groepen heeft zij een praktijk voor cranio-sacraaltherapie in Amsterdam: www.cranio-amsterdam.nl

 

Minne van Loon

dansdocent en Laban bewegingsanalist
Minne verzorgt de Laban bewegingsanalyse
download: CV Minne van Loon

minneBinnen de Laban Bewegingsanalyse komen de voor Minne zo belangrijke gegevens aan de orde: ruimte geven om (bewegings-)kennis te verdiepen en daarbij in je lijf te komen, te leren observeren en te interpreteren, bij beweging van jezelf en bij anderen.

Ieder mens is uniek, ook in beweging, de één vind het heerlijk groot te bewegen, de ander houdt het liever klein. Dat maakt dit vak zo interessant. Minne wil in haar lessen zoveel mogelijk aansluiten bij de cursist. Het startpunt voor haar werk is dan ook ‘wat is aanwezig’. Welke bewegingsvoorkeuren hebben de cursisten, wat is hun basis in beweging. Vanuit dit startpunt neemt ze de cursisten mee naar nieuwe mogelijkheden; de verbreding en de verdieping in.
De afwisseling tussen doen/ervaren en het benaderen vanuit de theoretisch invalshoek is daarbij een spel dat continu met elkaar in beweging is.

Met de wens om haar passie voor dans over te brengen op anderen begon Minne aan de opleiding docent dans aan de Fontys dansacademie te Tilburg. Moderne dans en dansexpressie werden haar specialisaties. Samen plezier hebben door middel van beweging is iets dat voor haar centraal staat. Onder het motto ‘iedereen kan dansen’ ging zij na haar opleiding onder andere met Introdans Interactie met diverse groepen en leeftijden aan de slag. Van onervaren amateurs tot hbo-dansacademie tot speciaal onderwijs, van 4 tot 80 jaar.

Na een aantal jaar werkervaring ontstond de behoefte om zich verder te scholen, zowel praktisch als theoretisch. De opleiding tot Laban Bewegingsanalist (CMA) in New York, bleek de uitkomst hiervoor. Een verdieping in de (anatomische) mogelijkheden van het lichaam en tevens ook de veelzijdigheid en interpretatie van beweging. Tijdens de opleiding assisteerde ze al bij modulen Laban Bewegingsanalyse in Amsterdam, onder leiding van Wieneke van Breukelen.

Intussen startte zij ook als dansdocent op het Vathorst College in Amersfoort, waar zij met leerlingen van de school haar eindproject (Non-verbale communicatie voor tieners) voor de opleiding Laban Bewegingsanalyse deed. Na deze opleiding startte ze als freelance bewegingsanalist en doceert ze onder andere in modulen Laban Bewegingsanalyse in Amsterdam, georganiseerd door de stichting Beweging, Dans en Spel.

 

Anna Verberne

Feldenkraisdocent, Iokai Shiatsutherapeut.

Anna verzorgt nascholingen beweging en Feldenkrais.