Laban Bewegingsanalyse module 1 – deel 2

 deel 2: zaterdag 11 mrt, 1 apr en 13 mei 2017

deel 2 staat open voor deelnemers van deel1 en voor ieder die kennis heeft gemaakt met de basisbegrippen van de  Laban bewegingsanalyse. In deel 2  willen we het begrip en de observatiemogelijkheden verdiepen.

Serieus, speels, dansend, denkend, voelend, vergelijkend, spiegelend, samen en individueel

Leren kijken naar beweging met Laban-ogen geeft letterlijk een nieuwe kijk op wat er nu feitelijk gebeurt, wat iemand werkelijk doet. Er gaat een wereld voor je open! Met deze feitelijke informatie kun je beter omgaan met en inspelen op gedrag van de ander. Maar ook inzicht in je eigen bewegingsgedrag geeft nieuwe mogelijkheden.

Deze module is voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat de ander beweegt. Zelfs tijdens een gesprek spelen beweging en lichaamshouding een belangrijke rol!

En natuurlijk is deze module uitermate boeiend voor: professionals die als therapeut, begeleider, trainer, coach of docent (willen) werken met beweging, dans, spel en/of drama en hun competenties willen verdiepen en uitbreiden. Ook voor studerenden aan Bachelor en HBO Master opleidingen psychomotorische therapie en creatieve therapie dans, beweging of drama, evenals WO Bewegingswetenschappen.

 Inhoud

Er wordt voornamelijk praktisch gewerkt met beweging. Door je ervaring in beweging en dans leer je de Laban-bewegingscategorieën en –begrippen kennen en onderscheiden. Je onderzoekt de betekenis van de begrippen, je oefent en improviseert er mee en krijgt zicht variatie en voorkeuren in bewegingsgedrag. Je leert beweging te observeren en te analyseren. Door reflectie op je observaties leer je je inzichten  toe te passen in bewegingsvormen gericht op uitbreiding van het bewegingsvocabulaire van jezelf, je cliënt, of leerling.

Docenten

Wieneke van Breukelen, docent Laban bewegingsanalyse, docent Dans en Methodiek aan de Fontys Dansacademie en leerplanontwikkelaar. Daarnaast geeft ze lichaamsgerichte trainingen in eigen beheer. Ze is ruim 20 jaar docent Laban Bewegingsanalyse geweest aan de VO Bewegingsexpressie-therapie en was onder meer werkzaam in de gehandicaptenzorg. Opleidingen: HBO Lichamelijke Oefening 1974, HBO Docent Dans 1980, Certified Movement Analyst 1987.

Minne van Loon, docent Laban Bewegingsanalyse en docent Dans (Moderne dans en Dansexpressie). Onder andere werkzaam (geweest) als dansdocent/choreograaf bij verschillende amateurscholen, Introdans Interactie en het Vathorst College. Tijdens haar opleiding tot bewegingsanalyst assisteerde ze bij modules bewegingsanalyse. Sinds het behalen van haar diploma is ze verder als freelance bewegingsanalyst aan de slag gegaan en geeft ze ook (delen van) de modules bewegingsanalyse. Opleidingen: HBO Docent Dans 2008, Certified Movement Analyst 2013.

Praktische informatie

Lesdagen:  11 maart, 1 april en 13 mei 2017

Locatie: Plaats: Danshuis AVC-Terpsichoré, Ellermanstraat 16q, 1099 BW, Amsterdam

Tijd: 10 uur – 16.30 uur

Als je niet alle drie de dagen kan: neem even telefonisch contact op.

In alle lessen wordt praktisch gewerkt met beweging. Neem daarom hiervoor geschikte, gemakkelijk zittende kleding mee.

Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

De modulen kunnen worden geaccrediteerd door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) als na- en bijscholing voor de vaktherapeutische beroepen. 

Inschrijving via het onderstaande inschrijfformulier op www.bewegingdansspel.nl, of via info@bewegingdansspel.nl.

Informatie : tel 0626796404.

De deelnemersprijs bedraagt:

3 lesdagen € 355,- bij bekostiging door de werkgever.

Particuliere deelname: € 303,-. Met studentkorting: € 255,