Beweging

Helderheid aanbrengen in de complexiteit van onze beweging

Beweging  is een complex samenspel van zintuigen, spieren, skelet, hersenen, zenuwen, hormonen en onze omgeving. Hoe wij waarnemen, voelen, denken en handelen is zichtbaar in onze beweging, ons zelfvertrouwen en het plezier dat wij hieraan beleven.

Bewegen, spreken, denken, voelen – we doen het allemaal op onze eigen manier en aan de hand van het beeld dat we in de loop van de jaren van onszelf hebben opgebouwd. Hoe zit het eigenlijk met dat zelfbeeld? Klopt het nog met waar je nu bent in je leven? Wat stroomt, wat mag veranderen?

De bewegingslessen hebben enkele peilers:

Het eigen lijf waarnemen: waar en hoe adem ik, hoe verhoudt ik me tot de grond waarop ik sta, hoe beweeg ik door de ruimte? Wat is makkelijk, wat hapert? Deze mindfull houding ten opzichte van het eigen lijf maakt belichaming mogelijk en keert steeds terug als basis. Belichaming is uiterst belangrijk in al het andere materiaal en als grondhouding voor een ieder die met het lichaam werkt.

Bewegen: het onderzoeken van de mogelijkheden van het lichaam en haar verschillende systemen. Bewegen vanuit de spieren geeft een heel ander gevoel en heeft andere mogelijkheden dan bewegen vanuit de organen of het bloed bijvoorbeeld. Ook de ontwikkelingspatronen van beweging komen hier aan bod, evenals efficiëntie van beweging.

Interactie: het gebied van de lichaamstaal. Hoe communiceer ik met mijn lichaam? Hoe ben ik in de ruimte, alleen of met anderen? Hoe beïnvloed mijn beweging een ander en vice versa?  Simpele partneroefeningen, al dan niet met aanraking, geven inzicht in en verbreding van de mogelijkheden van de lichaamstaal.

Waarnemen en analyseren: het belichaamde ankeren in de cognitie. Wat neem je waar, bij jezelf en een ander? En wat kun je daarmee? Hoe sluit het aan bij je gebruikte werkvormen?

De volgende werkvormen komen aan bod: Authentic Movement, Alignment, Aikido, ontwikkelingspatronen, de Feldenkraismethode en lichaamswerk.

 

Beweging, dans en spel en de integratie van deze uitdrukkingsmogelijkheden is van grote waarde voor de persoonlijke, sociale en creatieve vorming van een mens met zijn/haar specifieke mogelijkheden.