workshop Denken in Beweging van Trude Cone

Denken in Beweging  belicht de  samenhang tussen ( vroege) bewegingspatronen , communicatie en denk kaders.

Voor: mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs

Zaterdag 12 April 2014
introductie in de zienswijze en benadering van Denken in Beweging .
De workshop is ervaringsgericht. De primitieve/posturale reflexen en ontwikkelingspatronen worden allereerst in bewegingssequences ervaren.

Zaterdag 17 Mei: vervolgdag.
Met de primitieve reflexen en de bewegings-ontwikkelingspatronen, oefenen wij onze eerste concepten van ruimte, tijd en relatie. Deze concepten worden later onderdeel van ons denken en geven sturing aan onze interacties in vele situaties. Hoe dit ons beïnvloed en hoe wij deze invloed kunnen herkennen vormt de rode draad voor deze dag.

Aan deze dag (17 Mei ) kun je deelnemen wanneer je de workshop op 23 November 2013 en/of 12 April 2014 hebt gevolgd.

Denken in Beweging is een coachingsmethode die is gebaseerd op onze vroegste bewegingspatronen, en die geschikt is voor mensen die om wat voor reden dan ook in een impasse zijn en die behoefte hebben aan nieuwe perspectieven.

Beweging is onze eerste taal, en het eerste medium waarin wij leren – primitieve reflexen en bewegings-ontwikkelingspatronen zijn de eerste manier waarop we onszelf organiseren binnen onze omgeving. Zij ondersteunen de mogelijkheid te leven in steeds complexere situaties.

Met de primitieve reflexen, die automatisch in werking treden als zij getriggerd worden, en vervolgens de bewegings-ontwikkelingspatronen, oefenen wij onze eerste concepten van ruimte, tijd en relatie. Deze concepten worden later onderdeel van ons denken en geven sturing aan onze interacties in vele situaties.

De dynamische verwevenheid die ontstaat tussen beweging in ons denken en denken in onze beweging is de basis van creativiteit, leren, communicatie en ons vermogen ideeën te verwezenlijken in leren, werk en leven. Stagnatie in de ontwikkeling van de primitieve reflexen of de bewegingspatronen kan een impact hebben op hoe we met simpele of complexe situaties omgaan en op hoe we processen doorlopen van idee naar uitvoering.

Denken in Beweging gebruikt het leerproces in beweging – met zijn specifieke fasen – als blauwdruk voor het vlot trekken van processen van idee naar verwezenlijking van dat idee. Een stapsgewijs werkplan waarin iedere fase zijn eigen specifieke werkhouding en doel heeft, helpt de cliënt inzicht te krijgen in hoe hij zijn ideeën verwezenlijkt en waar hij vastloopt.

De combinatie van de vroege beweging met een stapsgewijs werkplan is uniek voor Denken in Beweging. De benadering is een aanvulling op en toepasbaar in veel beroepspraktijken. Deze workshop is een introductie in de zienswijze en benadering van Denken in Beweging en is praktisch opgezet.

De workshop is ervaringsgericht. De primitieve/posturale reflexen en ontwikkelingspatronen worden allereerst in bewegingssequences ervaren. Vervolgens wordt de verbinding  met onze cognitieve vaardigheden gemaakt.

Trude Cone is Body-Mind Centering practitioner, Neuro-Physiological Psychological therapeut, heeft meer dan 35 jaar gewerkt als danser, choreograaf, docent en heeft verschillende posities bekleed binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Haar bewegingsonderzoek naar hoe choreografen en dansers efficiënter met elkaar kunnen communiceren en de ontwikkeling van haar twintigjarige meervoudig gehandicapte zoon hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Denken in beweging.