Module 1 Laban Bewegingsanalyse

 Op zes zaterdagen in 2013 en 2014
7 december 2013, 18 januari,  22 februari, 15 en 29 maart en 19 april 2014.
In Amsterdam, studio AVC-Terpsichoré.

voor
Professionals die als therapeut, begeleider, trainer, coach of docent werken met beweging, dans, spel /drama/theater en hun competenties willen verdiepen en uitbreiden. Ook studerenden aan dansacademie, bachelor en HBO master opleiding psychomotorische therapie en creatieve therapie dans, beweging of drama, evenals WO Bewegingswetenschappen kunnen deelnemen aan deze module indien ze ook ook in de praktijk werkzaam zijn of stage lopen.

doel
Je leert de categorieën en begrippen kennen uit de Laban Bewegingsanalyse (LBA) en leert bewegingsgedrag op essenties te analyseren met behulp van de LBA. Door het werken met deze begrippen, leer je je eigen bewegingspatroon en bewegingskenmerken kennen en te beschrijven in termen van de LBA. Je wordt je bewust van je voorkeuren en eventuele eenzijdigheid en leert variaties aan te brengen in je eigen bewegingvocabulaire.

Bij individuele deelnemers of cliënten in je trainingen of therapieën leer je bewegingskenmerken herkennen en het bewegingspatroon op essentie te analyseren. Je krijgt zicht op variatie-mogelijkheden in beweging en kan deze in basisvormen aanbieden met behulp van de LBA begrippen. Je leert oefenstof ontwerpen ter uitbreiding van het bewegingspatroon van deelnemers of cliënten.

inhoud
Er wordt voornamelijk praktisch gewerkt met beweging. Door je ervaring in beweging en dans leer je de LBA bewegingscategorieën en –begrippen kennen en onderscheiden. Je onderzoekt de betekenis van de begrippen, je oefent en improviseert er mee en krijgt zicht op eenzijdigheid en variatie in bewegingsgedrag. Je leert beweging te observeren en te analyseren en te reflecteren op je observaties en deze toe te passen in bewegingsvormen gericht op uitbreiding van de bewegingsvocabulaire van de cliënt of de deelnemer.

werkwijze
Tijdens de lesdagen wordt gewerkt vanuit bewegingsopdrachten, individueel, in duo’s en in kleine groepen. Er wordt geoefend met bewegingsgegevens. Deze zijn ook uitgangspunt voor het improviseren en voor korte presentaties. Met behulp van observatieopdrachten wordt beweging geanalyseerd. Aan de hand van mondelinge en schriftelijke informatie worden bewegingsgegevens besproken. Zelfstudietaken worden per lesdag opgegeven en betreffen leesopdrachten, observatie-opdrachten en het oefenen met bewegings- gegevens. De bevindingen hiervan worden gepresenteerd en besproken in de volgende lesdag. Ter afsluiting van de module wordt een schriftelijk observatiewerkstuk gemaakt.

literatuur
3 readers over Laban Bewegingsanalyse en stencils.

beoordelingswijze
De docent beoordeelt de verwerking van de lesstof tijdens de lesdagen en de schriftelijke eindtoets het observatiewerkstuk waarin de student een bewegingssituatie observeert, analyseert en evalueert.

studiepunten en studielast
voor gehele module 1: 3 EC = 35 contacturen, literatuurstudie 30 uur, thuisopdrachten 20 uur

December 2015 zal er een nieuwe Module 2 Laban Bewegingsanalyse van start gaan.

docenten
Wieneke van Breukelen in samenwerking met Minne van Loon.

Wieneke van Breukelen
docent Laban bewegingsanalyse, docent Dans en Methodiek en leerplanontwikkelaar.

Mede-oprichtster en docent aan de Opleiding Beweging, Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening, in Amsterdam. Ze is ruim 30 jaar docent geweest in de genoemde vakken aan aan de Fontys Dansacademie en 20 jaar docent Laban Bewegingsanalyse aan de VO Bewegingsexpressie-therapie. Opleidingen: HBO Lichamelijke Oefening 1974, HBO Docent Dans 1980, Certified Movement Analyst 1987.

Minne van Loon
studeerde in 2008 af als docent dans met de specialisaties Moderne Dans en Dansexpressie aan de Fontys Dansacademie in Tilburg. Na haar opleiding was zij werkzaam bij Introdans Interactie, waar ze dansworkshops verzorgde voor scholen VO en PO. Sinds 2011 is ze docent dans bij het Vathorst College te Amersfoort. Ze maakt choreografieën voor verschillende amateur-organisaties. Minne is sinds juni 2013 Certified Movement Analyst.