Wat ons bewoog en nog beweegt 1

Nieuwe data voor deze workshop:  24 en 25 september 2016

Een twee-daagse kruisbestuiving tussen de Feldenkrais bewegingsmethode en Alexandertechniek, voor mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs.

beweging-dans-spel-workshop

De manier waarop iemand beweegt, waarheen en met wie heeft meer communicatieve betekenis dan we in eerste instantie denken. Hoe verschillend spreken, bewegen, denken en voelen we allemaal? We doen dit aan de hand van het beeld dat we in de loop van de jaren van onszelf hebben opgebouwd.

Ook in onze waarneming spelen onze senso-motoriek, gewoonten en patronen een hoofdrol. Waarnemen is afhankelijk van onze ervaringen en verandert door nieuwe informatie die we opdoen. Door onze ervaring uit te breiden en rijker te maken, verdiepen wij ons vermogen om onszelf en de ander te observeren.

Deze workshop biedt volop gelegenheid om met het bovenstaande aan de slag te gaan. Voor diegene die al eerder aan de workshop meededen bieden deze dagen de gelegenheid de stof nog meer eigen te maken en te verdiepen. Concreet werken we vanuit de invalshoeken van zowel de Alexandertechniek als de Feldenkrais methode. We werken zowel individueel als groepsgericht. Je krijgt feedback vanuit beide methodes.

Alexandertechniek: een eenvoudige en praktische methode om een grotere vrijheid van bewegen en denken in je dagelijkse activiteiten te ontwikkelen. De techniek gaat uit van het simpelweg níet doen van datgene wat gemakkelijk bewegen belemmert.
In de Alexandertechniek is ‘inhibitie’ een krachtige tool, waarbij het ‘niet meteen reageren op een impuls’ nieuwe mogelijkheden van een respons opent.

Feldenkrais methode: de lessen zijn opgebouwd rondom onze alledaagse bewegingen (senso-motoriek). Speelse, soms ongewone bewegingscombinaties bieden een manier om op de eerste plaats te ontdekken welke bewegingspatronen en voorkeuren je hebt geleerd en welke mogelijkheden en variaties je hebt om deze te doorbreken. Je gaat figuurlijk om je eigen hoek kijken.

Wie een van beide methodes kent, kan zich laten verrassen door de complementaire werking van de andere.

Datgene wat je in deze dagen opdoet kun je makkelijk integreren in je eigen werk met beweging, dans en spel.

Kortom: twee intensieve dagen waarin je vóóral zelf in beweging bent.

Deze workshop 1 is afzonderlijk te volgen.

24 en 25 september 2016, Praktijk Lijnbaansgracht, Lijnbaansgracht 67/68, Amsterdam. Kosten: € 150,-

download: Flyer-Alexandertechniek-en-Feldenkraismethode

Op 12 en 13 november 2016 volgt Wat ons bewoog en nog beweegt 2

In deze vervolg workshop gaan we verder met dit thema en specifiek in op hoe je in je werk de optimale voorwaarden kunt scheppen, zodat de ander in beweging kan komen.

We onderzoeken met elkaar het ‘ruimtelijk perspectief: wat is de relatie tussen hoe jij de ruimte ervaart en hoe jij hierin beweegt.
‘Wat doe je voor jezelf in het werken met mensen?

Voor: diegene die aan workshop 1 hebben deelgenomen.

Anna Verberne

Feldenkraisdocent en Iokai Shiatsu therapeut
Heeft een moderne dans en acrobatiek achtergrond
Als bewegingsdocent en studiecoördinator was zij verbonden aan de opleiding Beweging, Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening te Amsterdam.
www.mani-kole.nl

Gertje Hutschemaekers

Alexandertechniekdocent en muziekleraar.
Zij heeft sinds 15 jaar een eigen praktijk, waarin zij lessen en cursussen geeft. Tevens initiatiefnemer en leider van een geheugenkoor voor mensen met dementie. www.praktijkamaryl.nl

Informatie over de workshops : Tel: 06-10587812

Opgeven met onderstaand inschrijfformulier of via info@bewegingdansspel.nl